ಇನ್ನಷ್ಟು

“ನೀರಿನ ಕಲರವದ ದನಿಯು ನಮ್ಮ ತಂದೆಯ ತಂದೆಯದು. ನದಿಗಳು ನಮ್ಮ ಸಹೋದರರು. ಅವು ನಮ್ಮ ದಾಹವನ್ನು ಇಂಗಿಸುತ್ತವೆ. ನಮ್ಮ ದೋಣಿಗಳನ್ನು ಒಯ್ದು, ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಆಹಾರ ನೀಡುತ್ತವೆ. ನಿಮ್ಮ ಸಹೋದರನಿಗೆ ನೀಡುವ ಮಮತೆಯನ್ನೇ ನೀವು ನದಿಗಳಿಗೆ ನೀಡಬೇಕು – ಚೀಫ಼್ ಸಿಯಾಟಲ್, ಇಸವಿ ೧೮೫೪ “ನಾವು ನಮ್ಮ ಸಾಗರಗಳನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಿದಾಗ, ನಮ್ಮ ಭವಿಷ್ಯದ ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಿದಂತೆ ಎಂಬುದು ತಿಳಿದಿರುವ ಸಂಗತಿ.” - ಬಿಲ್ ಕ್ಲಿಂಟನ್ “ನೀರಿಗಿಂತ ಮೃದುವಾದುದು ಅಥವಾ ನಮ್ಯವಾದುದು ಬೇರೊಂದಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ಅದನ್ನು ತಡೆಯುವವರೂ ಯಾರಿಲ್ಲ” - ಲವೊ ತ್ಸು, ಪುರಾತನ ಚೀನೀ ತತ್ವಜ್ಞಾನಿ ಹಾಗೂ ಬರಹಗಾರ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿರುವ ಸುಮಾರು ೯೭% ನೀರು ಉಪ್ಪು ನೀರು ಅಥವಾ ಕುಡಿಯಲು ಯೋಗ್ಯವಲ್ಲದ ನೀರಾಗಿದೆ. ಉಳಿದ ೨% ಮಂಜಿನ ಗಡ್ಡೆಗಳಲ್ಲಿ ಬಂಧಿಯಾಗಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ, ನಮ್ಮೆಲ್ಲ ಆಗತ್ಯಗಳಿಗೆ ಲಭ್ಯವಿರುವ ನೀರು ಕೇವಲ ೧%!

ಇಂಗಿಸುವ ಬಾ..

ಮೋಡಗಟ್ಟಿ ಮಳೆಯು ಸುರಿಯಲು

ಮಣ್ಣಿನೆದೆಯಲಿ ಸಂಭ್ರಮ

ಧಾರೆಯಾಗಿ ಹರಿದ ಹನಿಗಳ

ಕಡಲಿನೊಡನೆ ಸಂಗಮ

 

ಎಷ್ಟು ಹರಿದವು ಎಷ್ಟು ಸರಿದವು

ಸೇರಿದ್ದೆಷ್ಟು ಒಡಲಿಗೆ

ಸಿಹಿಯು ಸೇರಿ ಉಪ್ಪಿನೊಡನೆ

ಹರಳುಗಟ್ಟಿದ ಮಡಿಲಿಗೆ

 

ಸುರಿದ ವರ್ಷ ಧಾರೆ

ಹೃದಯದಾ ಬೇರಿಗಿಳಿಯಲಿ

ಅಂತರ್ಜಲಗಳು ವೃದ್ಧಿಯಾಗುತ

ಬಿರಿದ ಭುವಿಯಲಿ ತಂಪ ಹರಡಲಿ

 

ತಡೆಹಿಡಿವ ನಡೆ ಒಡೆದ ನಲ್ಲಿಗಳ

ಹರಿವ ಸೋರಿಕೆ ಉಳಿಸುವ

ಇಂಗುಗುಂಡಿಯ ತೆಗೆದು ಇಂಗಿಸಿ

ಬಾವಿ ಕೆರೆಗಳ ತುಂಬುವ

 

ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿ ಮನೆ ಮನೆಯಲಿ

ಮಳೆಯ ನೀರಿನ ಸಂಗ್ರಹ

ಜಲವು ಉಳಿದರೆ ನಾವು ಉಳಿವೆವು

ಇದುವೆ ಪ್ರೀತಿಯ ಆಗ್ರಹ

 

ಗಾಯತ್ರೀ ರಾಘವೇಂದ್ರ ,ಶಿರಸಿ

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedIn

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


*