ಇನ್ನಷ್ಟು

“ನೀರಿನ ಕಲರವದ ದನಿಯು ನಮ್ಮ ತಂದೆಯ ತಂದೆಯದು. ನದಿಗಳು ನಮ್ಮ ಸಹೋದರರು. ಅವು ನಮ್ಮ ದಾಹವನ್ನು ಇಂಗಿಸುತ್ತವೆ. ನಮ್ಮ ದೋಣಿಗಳನ್ನು ಒಯ್ದು, ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಆಹಾರ ನೀಡುತ್ತವೆ. ನಿಮ್ಮ ಸಹೋದರನಿಗೆ ನೀಡುವ ಮಮತೆಯನ್ನೇ ನೀವು ನದಿಗಳಿಗೆ ನೀಡಬೇಕು – ಚೀಫ಼್ ಸಿಯಾಟಲ್, ಇಸವಿ ೧೮೫೪ “ನಾವು ನಮ್ಮ ಸಾಗರಗಳನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಿದಾಗ, ನಮ್ಮ ಭವಿಷ್ಯದ ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಿದಂತೆ ಎಂಬುದು ತಿಳಿದಿರುವ ಸಂಗತಿ.” - ಬಿಲ್ ಕ್ಲಿಂಟನ್ “ನೀರಿಗಿಂತ ಮೃದುವಾದುದು ಅಥವಾ ನಮ್ಯವಾದುದು ಬೇರೊಂದಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ಅದನ್ನು ತಡೆಯುವವರೂ ಯಾರಿಲ್ಲ” - ಲವೊ ತ್ಸು, ಪುರಾತನ ಚೀನೀ ತತ್ವಜ್ಞಾನಿ ಹಾಗೂ ಬರಹಗಾರ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿರುವ ಸುಮಾರು ೯೭% ನೀರು ಉಪ್ಪು ನೀರು ಅಥವಾ ಕುಡಿಯಲು ಯೋಗ್ಯವಲ್ಲದ ನೀರಾಗಿದೆ. ಉಳಿದ ೨% ಮಂಜಿನ ಗಡ್ಡೆಗಳಲ್ಲಿ ಬಂಧಿಯಾಗಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ, ನಮ್ಮೆಲ್ಲ ಆಗತ್ಯಗಳಿಗೆ ಲಭ್ಯವಿರುವ ನೀರು ಕೇವಲ ೧%!

ಬೊಗಸೆಯಾಗೋಣ

ಬೊಗಸೆಯಾಗೋಣ

ಹಾವು ಹುಲಿ ಜಿಂಕೆಗಳೆಲ್ಲ

ನಗರಕ್ಕೆ ಬಂದಾಯ್ತು ಬಾಯಾರಿ

ಅಗೋ ಅಲ್ಲಿ  ಕೈ ತೊಳೆದ ನಲ್ಲಿಯಲ್ಲಿ

ಟಪಕುತ್ತಿದೆ ಹನಿ ಹನಿ

 

ಮೋಟಾರು ವಾಹನಗಳ ತೊಳೆದ

ಅಂಗಡಿಯ ಮುಂದೆ ನೀರ ಹೊಳೆ

ದಾಹದಿಂದ ನೋಡುತ್ತಿವೆ ತಂತಿಯ ಮೇಲೆ

ಕುಳಿತ ಹಕ್ಕಿಗಳು

 

ತೂತಾಗಿದೆ ಜಗದ ಕೊಡ

ತೇಪೆಹಚ್ಚುವವರೂ ಇಲ್ಲದೆ

ಸೋರುತ್ತಿದೆ ನೀರು

ಕೊಡದೊಳಗೆ ಅಸಾಧ್ಯ ಬೇಗೆ

 

ಅಗೋ ..ಹಸಿರ ಗಿಡ

ತಂಪು ಗಾಳಿ

ಬೇರಿನಾಳದಲ್ಲೂ ಅಳಿದುಳಿದ

ಕೊನೆಯ ಬಿಂದು

 

ಬೊಗಸೆಯಾಗುವ ಬನ್ನಿ

ಬತ್ತಿದ ಝರಿತೊರೆ ನದಿಗಳಿಗೆ

ಹಸಿರ ಉಸಿರಿತ್ತು ಸಲಹಿ

ನೀರ ನೆಲೆ ಸೆಲೆ ಚಿಗುರಲು

 

ಉಳಿಸಿಕೊಡಬೇಕಿದೆ ಜಲವ

ಬೊಗಸೆಯೊಡ್ಡಿ ಜೊತೆಯಾಗಿ

ಹನಿ ಹನಿಯಾದರೂ

ಉಳಿಯಲಿ ಜೀವ ಜಗತ್ತು

ಗಾಯತ್ರೀ ರಾಘವೇಂದ್ರ, ಶಿರಸಿ

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedIn

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


*